Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2022/2023

 

Rámcový návrh obsahuje prvotnú implementáciu Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MDaV SR dňa 31.3.2022.
V dôsledku uvedenej implementácie dochádza k zmene časových polôh vlakov diaľkovej dopravy, s ktorými úzko súvisia zmeny realizované na linkách nižšieho segmentu.
Na väčšine tratí východného Slovenska je v rámcovom návrhu predpokladané uplatňovanie taktového (periodického) cestovného poriadku.

 

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica:

  • Dôjde k zrušeniu vlakov (mimo sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne) na trati zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. V dôsledku toho môže dôjsť k výraznému zhoršeniu dopravných služieb vo Vysokých Tatrách.
  • Počas sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne budú uvedené vlaky vedené v úseku Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica.
  • V súvislosti s plánovanými zmenami dôjde k zrušeniu priamych študentských vlakov z Košíc a Prešova do Plavča a Čirča. Tieto vlaky budú vedené v úseku Stará Ľubovňa – Lipany, pričom nasadeným vozidlom má byť motorová jednotka rady 813.1 „Mravec“. V súvislosti s touto zmenou tak dôjde k zásadnému problému s požadovanou kapacitou uvedených vlakových spojov.
  • V súvislosti s plánovanou zmenou prevádzkového konceptu dôjde k vedeniu priamych spojov na relácii zo Starej Ľubovne do Liptovského Hrádku. Takéto vedenie vlakov vozidlom 813.1 „Mravec“ je na uvedenej trase nevhodné, pričom navyše viac ako polovica tejto trasy vedie po elektrifikovanej trati.

 V prípade, že máte k daného NÁVRHU pripomienky, prosím Vás, aby ste ich vložili do Formulára na zmenu návrhu GVD – Žiadateľ (viď. príloha) prípadne listom na adresu spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom integrovanej dopravy na území Prešovského a Košického kraja, adresa: Bačíková 7, 040 01 Košice, resp. zaslali nám ich prostredníctvom e-mailu na adresu 

pcolka@idsvychod.sk do 15.7.2022

 

 

 

Doručené formuláre po danom termíne nebudú akceptované.

 

 

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies