Protipovodňové opatrenia

Vo štvrtok, 13.09.2018, sa za účasti pracovníkov Slovenského vodárenského podniku Košice, primátora mesta a vedúcej stavebného úradu konalo na mestskom úrade pracovné stretnutie k akcii „Podolínec- protipovodňové opatrenia mesta ". Hlavným bodom stretnutia bolo určenie postupu pri majetkoprávnom vysporiadaní stavby, ktoré je potrebné k vydaniu stavebného povolenia a následnej realizácii stavby. Nie všetci majitelia pozemkov k dnešnému dňu podpísali zmluvu o budúcej zmluve. Z tohto dôvodu takéto nepodpísanie zmlúv ohrozuje mesto a občanov mesta, ich životy a majetky. Všetci vieme, alebo sme o tom počuli z médií, že povodne môžu prísť kedykoľvek , napr. povodeň vznikne aj pri lokálnej prietrži mračien. Majiteľom pozemkov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nepodpísali zmluvu, bola poslaná urgencia. V prípade, že ani po urgencii nebudú podpísane zmluvy, bude sa konať podľa zákonných možností , aby bolo možné vydať stavebné povolenie a začalo sa s realizáciou stavby. Rozpočtové náklady sú vo výške 5 000 000 eur.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť