Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu : Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 3 ,080 01 Prešov. 

 Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

LINK K DOKUMENTOM : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk) 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies