Priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021

Mesto Podolínec oznamuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkmi nehnuteľnosti, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu, výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo došlo k inej zmene na nehnuteľnosti, že sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2021. Keďže na tento deň pripadá nedeľa, posledný termín na podanie priznania je 01.02.2021.

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete zaslať e-mailom na adresu tsp@podolinec.eu, alebo zaslať poštou.

Zároveň prosíme občanov, ktorí takto podajú daňové priznanie, aby v ňom uvádzali aj telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípad, že by bolo potrebné niektoré údaje upresniť alebo doplniť.

V prípade nejasností pri vypĺňaní priznania, nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0951/621 215

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies