Príspevok 2 % z dane

Mestský športový klub Podolínec podporuje svojou činnosťou aj rozvoj mládežníckeho futbalu v Podolínci s cieľom zvýšiť počet športujúcich detí a vyhľadávať talenty.

Aj tento rok sa MŠK Podolínec uchádza o príspevok 2 % z dane. Buďte aj Vy súčasťou podpory mládeže v Podolínci a venujte 2 % pre Mestský športový klub

Podolínec, Nám. Mariánske 3, IČO 422 38 692.

 STAČIA DVA JEDNODUCHÉ KROKY:

 1.  Na základe potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa vyplňte priložené tlačivo

      „VYHLASENIE MSK 2017 - 2 %“ .

 2.  Obidve vyplnené tlačivá (POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE A VYHLÁSENIE) odovzdajte niekomu

       z výboru MŠK,  osobne odneste, alebo pošlite na pobočku Daňového úradu v Starej Ľubovni

       najneskôr  DO 30.4.2018.

 Pozn.: Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Vaším rozhodnutím ich len účelovo presmerujete.

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa, číslo účtu: 3115718657 / 0200.

 Ďakujeme.

 Ing. Ján Smandra

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť