PRIPOMÍNAME SI

Práve dňa 25.01. si pripomíname hrôzy vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka, každého jedného občana mesta Podolínec. Je nemožné obyčajnými slovami opísať toto mega množstvo ľudských tragédií a utrpenia, ktoré sa postupom času stáva čoraz vzdialenejšie pre mladú generáciu, ktorá vďaka mierovej politike vojnové šialenstvo nikdy nezažila, a pevne veríme, že ani nezažije.

Pietny pamätník v našom meste nám všetkým pripomína nezabudnuteľné chvíle 1. a 2. svetovej vojny a SNP. Nefalšovaný odkaz SNP vyviera z podstaty boja za národnú slobodu a sociálnu spravodlivosť. Vychádza z rešpektovania územnej celistvosti štátov, z rovnosti a spolupráce medzi národmi. Varuje pred nacistickou ideológiou zvrátenosti a rasizmu, pred aktivitami ľudácko-fašistických skupín. Odkaz odboja nabáda dvíhať národné povedomie a uchovanie nehynúcej pamiatky na tých, ktorí padli v boji za slobodu domoviny. Tento odkaz je výsostne aktuálny aj pre dnešok a budúcnosť Slovenska.

Oslobodzovanie okresu a teda aj mesta Podolínec bolo vykonané Červenou armádou a to 1. gardovou armádou na čele s generálplukovníkom A.A. Grečkom. 19. januára 1945 divízie 107. streleckého zboru generálporučíka D.V. Gordejeva po oslobodení Prešova začali s oslobodzovaním miest a obcí údolím Torysy medzi Čergovským a Levočským pohorím v smere Sabinov - Lipany - Plaveč - Spišská Stará Ves - Nowy Targ.

Po prelomení nepriateľskej línie Plaveč - Kozelec divízie 107. streleckého zboru pokračovali v oslobodzovaní ďalších miest a obcí okresu. V sťažených podmienkach bez možnosti použitia tankov obchvatným manévrom v ranných hodinách 25.01. 1945 dobili jednotky 320. gardového streleckého pluku pod velením mjr. Andreja Petroviča Fokina dôležitý komunikačný uzol mesto Podolínec. Pri oslobodzovaní Podolínca Nemci pred ústupom zničili miestnu pílu, mlyn, zapálili železničnú stanicu a železničné vagóny s obilím, poškodili veľa rodinných domov a hospodárskych budov.

K aktívnemu boju proti fašizmu prispeli svojou priamou účasťou desiatky mužov z Podolínca, ktorí vstúpili do 1. ČsAZ. Žiaľ, v rámci bojov 13 mužov z nich položilo svoj život v neľútostnom boji. Ich mená sú vyryté na pamätníku. Pamätník nám všetkým po celé generácie pripomína hrdinský boj našich otcov, dedov, pradedov a našich osloboditeľov - Červenú armádu.

Aj tento rok znejú námestiami miest a obcí Slovenska slová plné piety a úcty. Je dobré, že znejú, ale je potrebné doplniť ich aj praktickými činmi, aby sme splnili dlhy, ktoré voči našim osloboditeľom máme.
Česť pamiatke všetkým osloboditeľom!

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť