Podtatranská vodárenská spoločnosť - OZNAM o odpise stavu vodomera

S ohľadom na vývoj situácie okolo koronavírusu, a na základe rozhodnutia ÚVZ SR zo dňa 12.3.2020 a vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť patrí ku kritickej infraštruktúre štátu, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. Poprad , prosí občanov, odberateľov vody z verejného vodovodu, resp. odvádzania odpadových vôd o nahlásenie stavu vodomera z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odkanalizovania odpadových vôd.
Odpočty prosíme nahlásiť v termíne od 4.5.2020 - 11.5.2020.

Na odbernom mieste, kde nebude nahlásený samoodpočet odberateľom, naša spoločnosť použije odhad priemernej spotreby z predošlého fakturačného obdobia.
Prípadné nezrovnalosti fakturácie prosíme riešiť podaním telefonickej, emailovej alebo písomnej reklamácie.

KONTAKT: t.č. : 0850 111 800 CALL CENTRUM alebo t.č. : 052 4321691

EMAIL : info@pvpsas.sk

Za spoluprácu Vám naša spoločnosť ďakuje !

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies