Podolínska pätnástka - juniorský rybársky pretek

Podolínska pätnástka - juniorský rybársky pretek - rok 2015

Predbežná účasť 12 pretekárov z celého Slovenska znamenala celkom dobrú obsadenosť preteku, ktorý organizuje pre juniorských muškárov MO SRZ Stará Ľubovňa v spolupráci s mestom Podolínec a firmou Polyform s.r.o. Nádherné počasie a krištáľovo čistá voda dávali tušiť že o úlovky nebude núdza. Ráno o 6.00 hod.otvoril pretek, privítal pretekárov a ostatných prítomných predseda MO SRZ  Orovčík  Ivan, ktorý odovzdal slovo primátorovi mesta ing. Marhefkovi Danielovi. P. primátor privítal všetkých prítomných na pôde mesta Podolínec a poprial všetkým veľa úspechov .Vyzdvihol prácu a ochotu našej MO  SRZ organizovať muškárske preteky pre mládež. Prisľúbil do budúcna svoju osobnú pomoc ako aj pomoc mesta pri organizovaní ďalších ročníkov Podolínskej pätnástky. Po rozlosovaní úsekov si rozhodcovia prevzali meracie korýtka , všetci dostali bagety a minerálnu vodu na posilnenie a po prevzatí bodovacích lístkov sa vybrali na vylosované stanovištia v sektore A. Sektor B bol pripravený pre pretekárov, ktorí si vylosovali druhé kolo. Pretekárska trať bola pred pretekom upravená, pretože z  prihlásených 12 juniorov sa prezentovalo len osem. O 7.30 hod náhradný rozhodca p .Kordoš st. ktorý bol na preteku so svojím vnukom odpískal pretek a mohlo sa začať chytať. V prvom kole nachytal Roman Telúch 14 rýb, Marek Mäsiar 10 rýb, Mário Štubendek 4 ryby a Matej Kordoš 2 ryby. Čakalo sa na druhé kolo, do ktorého nastúpili aj dvaja reprezentanti Števo Štempel a Andrej Benka. Chytili zhodne po 6rýb, Mário Kubis 2 ryby a  Adam Judiak jednu rybu. Keďže bol čas obeda všetci sa ponáhľali na štáb preteku ,kde si pochutnali na grilovaných kuracích stehnách. Samozrejme k tomu občerstvenie pre deti aj dospelých a šlo sa losovať 3 a 4 kolo. Medzi tým si chalani doplnili zásoby minerálnej vody a poďme na vylosované miesta. V treťom kole sa najviac darilo Števovi Štempelovi zo 14 . rybami a Andrejovi Benkovi z 11.rybami. V poslednom štvrtom kole sa prehnala ponad Podolinec búrka a aktivita rýb sa oslabila. Preto sa chytilo len 6 rýb. Po sčítaní výsledkov bolo jasné, že víťazom deviateho ročníka Podolinskej pätnástky sa stal Roman Telúch  z D .Kubína. Druhý Števo Štempel zo Žiliny a tretí Benka Andrej z D .Kubína .Ďalší v poradí boli Mäsiar Marek, Kubis Mário, Štubendek Mário, Judiak Adam a Kordoš Matej. Všetkým zúčastneným odovzdal vecné ceny riaditeľ preteku Orovčík Ivan a primátor mesta Podolínec ing. Marhefka Daniel. Na záver treba spomenúť aj ľudí a sponzorov bez ktorých by to proste nešlo. Nezastupiteľné miesto pri organizácii preteku patrí Ľubovi Zajacovi a jeho rodine, Hanečakovi Milanovi ,Petrovi Hanečakovi  a v neposlednom rade aj mojej manželke. Veľké ďakujem patrí mestu Podolínec ,firmám  Polyform,  Dohiku ,Barel ,Rybárik , Starfish,  MO SRZ St. Ľubovňa a ostatným, ktorí prispeli finančne alebo cenami na tento pretek .Verte mi ,že bez priateľov a dobrých ľudí, by sa takéto preteky nedali organizovať. Preto všetkým patrí veľké ĎAKUJEME a tešíme sa na 10.ročník, na ktorý vás srdečne pozývame.    


Petrov ZDAR!

                                                                                                           Miroslav Timčák

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť