Mestský úrad

Oznámenie verejnou vyhláškou - Výmena MS VN220_136-138, záhradkárska osada Ružový sad

Spoločnosť VSD a.s. pripravuje realizáciu stavby "Výmena MS VN 220_136-138" v lokalite záhradkárskej osady Ružový sad, predmetom ktorej je výmena holých vodičov prechádzajúcich ponad záhrady za nové izolované a výmena nevyhovujúcich podperných bodov za nové, podľa priloženej grafickej situácie.
VSD, a.s. v zastúpení spoločnosťou ENERPRO, s.r.o. (projektant stavby) týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody, ktorú môže žiadať od stavebníka.

DOC205 - 472.17 kB
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies