Mestský úrad

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením"

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením", pre žiadateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.
DOC265 - 212.4 kB
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies