Mestský úrad

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta" na parcely KN-C č. 112/11. Vyvesené dňa: 12.03.2019 Vyvesil: Ing. Ferencková
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť