Mestský úrad

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu - "DF O2_Optické pripojenie SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, na pozemkoch parc. č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies