Mestský úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN, pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies