Mestský úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04, SO A 05 Miestne komunikácie, spevnené plochy a chodníky pre peších

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 spevnené plochy a chodníky pre peších" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies