Mestský úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN s.r.o., ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 5382, 5422, 5427, 5623, 5537, 5582, 5536, 5688, 5575, 5061, 5380
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies