Mestský úrad

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec

Mesto Podolínec, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, týmto v súlade s § 19b ods. 1 stavebného zákona oznamuje, že začalo obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec.

Mgr. Jaroslav Seman,
primátor mesta

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť