Mestský úrad

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies