Mestský úrad

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o pokračovaní vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby. "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta"
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť