Oznámenie o kontrole skutkového stavu

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (ďalej len PVPS, a. s.) začne vykonávať kontroly za účelom zistenia neoprávnených odberov a spresnenia fakturačných údajov v meste Podolínec.

Predmetom kontroly je spresnenie evidencie obyvateľov a nehnuteľnosti a následne preverenie napojenia sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu ako aj preverenie plôch, z ktorých sú zrážkové vody odkanalizované do verejnej kanalizácie a zvádzanie vody zo studne do verejnej kanalizácie.

Tieto kontroly budú vykonávať osoby poverené PVPS, a. s., ktoré sú podľa zákona č. 442/2002 Z.z. oprávnené v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na cudzie pozemky.

Osoby poverené PVPS, a. s. sa preukážu platným preukazom PVPS, a. s. a občianskym preukazom, nesmú prijlmať hotovosť; nebudú vstupovať do domácnosti a v prlpade potreby môžu len zdokumentovať (odfotiť) a zaevidovať zistený stav. 
 
V prípade pochybnosti o poverenej osobe vykonávajúcej kontrolu si obyvatelia obce môžu overiť jeho splnomocnenie na call centre PVPS, a. s., tel. č. 0850 111 800 v čase od 7:00 - 16:00. 
Publikované: 11.5.2023 | Aktualizácia: 11.5.2023 | Zobrazené: 841
Nastavenia cookies