OZNAM

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schválilo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Podolínec. V prílohách tohto dokumentu sú stanovené ceny za predaj a nájom nehnuteľností v majetku Mesta.

Jednou z položiek je predaj pozemkov zastavaných bytovými domami. Zásady poskytujú vlastníkom bytov dodatočné prechodné obdobie, aby mohli od Mesta pozemky pod bytovými domami odkúpiť za cenu 3 EUR/m2. Toto obdobie je stanovené od 01.01.2020 do 30.09.2020. Po uplynutí tohto obdobia sa bude cena určovať na základe znaleckého posudku, minimálne však 10 EUR/m2.

Mesto Podolínec odporúča vlastníkom bytov požiadať o odkúpenie pozemkov pod bytovými domami do 30.09.2020. Po uplynutí prechodného obdobia nebude možné pozemky odpredávať za sumu nižšiu ako 10 EUR/m2. Zároveň odporúčame, aby viacerí vlastníci v tom istom bytovom dome požiadali o odkúpenie pozemku jednou spoločnou žiadosťou.

Bližšie informácie Vám poskytne prednosta MsÚ Ing, Juraj Špes na tel. č. 052/43 912 06 alebo 0903 418 173.

 

Mgr. Jaroslav Seman v.r.
primátor mesta

K stiahnutiu

  • Oznam Súbor pdf - (431.86 kB)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies