Opatrenia mesta Podolínec proti šíreniu coronavírusu

Opatrenia mesta Podolínec proti šíreniu coronavírusu


Mestský úrad

1. Mestský úrad bude od pondelka 16. 03.2020 pracovať v krízovom režime bez prístupu verejnosti počas úradných hodín. Žiadame občanov, aby svoje záležitosti vybavili telefonicky alebo elektronicky. V nevyhnutných prípadoch si osobné stretnutie s príslušným zamestnancom dohodnite telefonicky.
2. Žiadame občanov o ohľaduplnosť a udržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Z dôvodu zníženého počtu zamestnancov mesto Podolínec nemôže zabezpečiť plnohodnotné udržiavanie čistoty a poriadku v meste.

Verejné budovy

1. Knižnica bude od 13.03.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorená.
2. Mestské kultúrne stredisko od 13.03.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorené a nebude sa ani prenajímať na žiadne akcie
3. V klube dôchodcov sa od pondelka 16.03.2020 až do odvolania nebudú organizovať stretnutia výboru ani žiadne akcie pre členov.
4. Zdravotné stredisko bude otvorené a prevádzka ambulancii sa bude riadiť opatreniami príslušných lekárov.
5. Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.


Školy, školské zariadenia, telocvičňa

1. Prevádzka škôl a školských zariadení bude od pondelka 16.03.2020 do piatku 27.03.2020 prerušená. Informácie o ďalších opatreniach podajú rodičom a žiakom riaditelia škôl a školských zariadení.
2. Telocvičňa základnej školy bude zatvorená v čase prerušenia prevádzky školy aj pre verejnosť.

Obchodné a podnikateľské prevádzky, zdravotné stredisko

1. Prevádzkovatelia sú povinní vykonávať pravidelnú dezinfekciu svojich prevádzok s dôrazom na dezinfekciu dotykových plôch - kľučiek, dverí, vypínačov a pod.
2. Na základe opatrení ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 budú od 13.03.2020 zatvorené bary, fitness centrá, wellness centrá a ďalšie rizikové prevádzky - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur.


Karanténa

Na základe opatrení ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 je nariadená povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) - nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur.

Odporúčania pre verejnosť
1. Zostaňte doma s deťmi, ak sa dá. Ak s nimi pôjdete na čerstvý vzduch dbajte, aby sa vyhýbali miestam s väčším počtom ľudí a hrám s rovesníkmi vo väčších skupinách.
2. Zrušte stretnutia a návštevy. Nenavštevujte ani starých rodičov, sú zraniteľní. Ak je to možné urobte im nákup, vybavte veci na úradoch. Rovnako pomôžte aj susedom, ak to potrebujú.
3. Na verejnosti sa snažte udržiavať si odstup.
4. Ak ste chorí alebo sa necítite dobre, kontaktujte lekára, zostaňte doma a izolujte sa od ostatných.
5. Pobyt v obchodoch, úradoch a na verejnosti skráťte na nevyhnutné minimum.
6. Dodržiavajte všetky hygienické zásady a odporúčania.
7. Sledujte a dodržiavajte všetky odporúčania štátu a mesta.

 

 

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies