OPATRENIA MESTA od pondelka 30.03.2020

MESTO V KRÍZOVOM REŽIME
OPATRENIA od pondelka 30.03.2020


Mestský úrad
spojovateľka
- 052/ 43 912 06; prednosta MsÚ - 0903 418 173; primátor mesta - 0903 251 424

1. Mestský úrad bude od pondelka 30.03.2020 pracovať v krízovom režime s obmedzeným prístupom verejnosti počas úradných hodín.

2. Žiadame občanov, aby prednostne využívali služby internet bankingu na úhradu daní a poplatkov za odpad. Číslo účtu a variabilný symbol je uvedený na rozhodnutí.

3. V nevyhnutných prípadoch návštevy mestského úradu dodržujete tieto opatrenia:
▪ osobné stretnutie s príslušným zamestnancom si dohodnite telefonicky:
▪ vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom
▪ každý návštevník je povinný podstúpiť meranie teploty a dezinfekciu rúk
▪ na jednotlivé pracoviská môžu návštevníci vstupovať len po jednom

4. Pre osamelo žijúcich seniorov nad 65 rokov a pre ľudí v karanténe (karanténa musí byť nahlásená na MsÚ) dvakrát týždenne (utorok, piatok) budeme zabezpečovať nákup základných potravín, drogérie a liekov. Nákup si môžete objednať telefonicky. Pri objednávke je potrebné uviesť meno, priezvisko a miesto doručenia nákupu.

Postup:
▪ objednávky sú prijímané na tel. č. 0910 486 333 v pondelok a štvrtok od 8:30 - 9:30
▪ doručenie nákupu v utorok a piatok aj s pokladničným dokladom a výdavkom z nákupu (čas doručenia je po dohode)
▪ donášku obedov pre seniorov nad 65 rokov si môžete objednať denne na čísle 0910 486 333.Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR

▪ v obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško; prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radoch pri pokladniciach aspoň dva metre.

▪ zakáže sa predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť nebezpečné (chorý človek, ktorý používa respirátor s výdychovým ventilom, vydychuje infikovaný vzduch); respirátory budú k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov.

▪ s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti), prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb, pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby, taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, práčovní a čistiarní odevov.

▪ zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

▪ od pondelka 30. 3. 2020 sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:
očné optiky, služby STK a emisnej kontroly, leasingové služby, predajne a servis bicyklov, notári a advokáti, stavebniny, záhradníctva, galantérie, metrový textil, farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstva, zberné dvory, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kľúčové služby.

▪ aj tieto prevádzky musia zabezpečiť rovnaké hygienické štandardy, ako predajne potravín: rúško, dezinfekcie rúk či rukavice, rozstupy aspoň dva metre a malá koncentrácia zákazníkov v jednom čase

▪ zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky; výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch

▪ meranie telesnej teploty v obchodoch nebude povinné, iba odporúčané; v nemocniciach a priemyselných podnikoch bude meranie teploty od pondelka 30. 3. 2020 povinné

▪ pre seniorov nad 65 rokov zostávajú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.

▪ všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.

▪ povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

▪ dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).

▪ obce a mestá majú zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von

▪ ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené

▪ posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci

▪ do 30. apríla 2020 nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba

▪ od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania

▪ zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele

▪ školy zostanú zatvorené až do odvolania

▪ zakázané sú všetky návštevy vo všetkých nemocniciach na území SR.

▪ všetci Slováci, ktorí sa na územie SR vracajú zo zahraničia, musia ísť do povinnej 14-dňovej karantény (vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti)

▪ obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej


Výzva občanom


1. Zostaňte doma, ak sa dá

2. Obmedzte pohyb mimo bydliska na nevyhnutnú mieru - dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých), nevyhnutnú návšteva zdravotníckeho zariadenia.

3. Seniori, vychádzajte zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch

4. Buďte ohľaduplní a udržiavajte poriadok a čistotu na verejných priestranstvách; z dôvodu zníženého počtu zamestnancov mesto Podolínec nemôže zabezpečiť plnohodnotné udržiavanie čistoty a poriadku

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies