Október - Mesiac úcty k starším

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v Podolínci. 15. októbra o 14.00 hod sa pomaly zapĺňala sála mestského kultúrneho strediska. Úvodné slovo patrilo Ing. Jánovi Smandrovi , ktorý privítal všetkých prítomných, predstavil kultúrny program a dal slovo primátorovi mesta Ing. Danielovi Marhevkovi, ktorý sa našim seniorom prihovoril. Následne zatancovali podolínske mažoretky zo športového klubu mažoretiek TS-DOR.-K.A pod vedením p. Kulomberovej. A nakoniec všetkým prítomným do tanca hrala do večerných hodín kapela Strela Band zo Spišskej Belej.

Za komisiu kultúry, športu a cestovného ruchu Mgr. Eduard Ferencko.
Fotky: RNDr. Emil Valek, PhD.

 

Príhovor primátora mesta na spoločnom posedení pri príležitosti "OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM"


Milí naši seniori,

Vždy sa vám snažím priniesť niečo, čo by vás posilnilo na vašej životnej ceste. Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Hľadám preto každý rok slová, v ktorých je sila dobroty, optimizmu, aby ste si na ne mohli spomenúť vždy, keď je vám ťažko. Lebo slová sú slabé len zdanlivo. Ak ich vyslovuje niekto, kto prežíva život naplnený láskou, radosťou, bolesťou a utrpením, potom jeho slová majú v sebe silu pomôcť aj iným.
Október - mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných teplých lúčov slniečka a postupnej prípravy na zimu.
Október - mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžené patrí Vám - rodičom, starým či prastarým rodičom.
Bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa láske, tolerancii a úcte k blížnym nebude naplnené poslanie Mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty, ktorú Vám preukazujú blízki i mesto Podolínec.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky - na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom.
Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví , nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam vás niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy. Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko - babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu veku. „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť."
Prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies