Odbor dopravy Prešvského samosprávneho kraja informuje...

Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v ŠPECIÁLNOM PRÁZDNINOVOM REŽIME. To znamená že počas celého pracovného týždňa budú spoje vykonávané podľa cestovného poriadku platného počas víkendu s možnými ďalšími úpravami spojov, ktoré sa nevyužívajú aj počas víkendu. Zároveň počas pracovných dní v tomto režime pribudnú spoje, ktoré sú potrebné a ešte sa momentálne využívajú v dostatočnej miere na dochádzku do práce a pre zabezpečenie základných potrieb. V značnom rozsahu, tak dôjde k redukcií spojov a zníženiu rozsahu dopravnej obsluhy. Toto opatrenie má napomôcť k tomu, aby chránilo obyvateľstvo a nebolo podporované v cestovaní a boli adekvátne vynaložené finančné prostriedky.

Následne predpokladáme, že od 1. apríla 2020, na základe týchto poznatkov a údajov počas zavedenia špeciálneho prázdninového režimu, IDS Východ a dopravcovia v oboch krajoch PSK a KSK spoločne príjmu mimoriadny cestovný poriadok. Samozrejme, ak nenastanú iné zmeny z úrovne štátu.

V prípade potreby prosím kontaktovať dopravcu vykonávajúceho dopravu vo Vašej obci, odbor dopravy PSK pre operatívne riešenie situácie z dôvodu posilnenia spojov.

Dopravca ktorý zabezpečuje dopravnú obsluhu vo Vašej obci Vás v rámci svojich možností bude informovať o nových platných cestovných poriadkoch platiacich od 23.3.2020, oboznámi obec elektronicky mailom, vyvesením cestovného poriadku na svojej webovej stránke, vyvesenie cestovného poriadku na zastávkach (podľa časových a personálnych možností), cez združenia obcí a miest.

Buďme voči sebe tolerantný, trpezlivý. Situácia sa mení dramaticky z dňa na deň a je ťažké reagovať na ňu.

Na základe avizovanej zmeny platnosti cestovných poriadkov od 23.3.2020 a zavedeniu špeciálneho prázdninového režimu, Vám dávame do pozornosti, kde môžete nájsť nové platné cestovné
poriadky:

SAD Poprad - www.sadpp.sk [1], platí sobotňajší režim plus posilové spoje na stránke SAD Poprad, autobusy premávajú podľa CP ako v sobotu

SAD Prešov - www.cp.sk [2], www.sad-po.sk [3], mail s cestovným poriadkom bol/bude doručený starostovi obce (kde zabezpečuje dopravnú obsluhu dopravca SAD Prešov)

SAD Humenné - oznamy zaslané na stránku „Združenie miest a obcí Vranovského regiónu" PLATÍ SOBOTŇAJŠÍ REŽIM PLUS POSILOVÉ SPOJE, O POSILOVÝCH SPOJOCH INFORMUJE DOPRAVCA SAD HUMENNÉ

BUS Karpaty - platí sobotňajší režim plus posilové spoje.

Nástrojom sledovania spojov môže byť www.cp.sk [2], pre dopravcu SAD Prešov v pondelok 23.3. môže cestujúci sledovať deň pondelok a ďalšie iné pracovné dni (informácie budú zaktualizované na stránke www.cp.sk), pre dopravcu SAD Humenné a SAD Poprad pre pondelok je potrebné sledovať na www.cp.sk [2] sobotné spoje plus posilové spoje na webových stránkach dopravcov.

[1] http://www.sadpp.sk
[2] http://www.cp.sk
[3] http://www.sad-po.sk
[4] http://www.po-kraj.sk
[5] http://www.vucpo.sk
[6] http://www.youtube.com/user/VucpoPSK/videos?flow=grid&view=1
[7] https://www.facebook.com/PresovskyKraj
[8] https://twitter.com/PO_kraj

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies