Nový člen vozového parku DHZ Podolínec

Začiatkom tohto roka predseda hasičov navrhol vedeniu mesta nákup osobného terénneho vozidla, ktoré je potrebné hlavne na zásahy v terénoch, kde sa nedostanú s ťažkou technikou. Táto požiadavka bola predložená poslancom mestského zastupiteľstva a tí schválili tento nákup. Bolo urobené výberové konanie na dodávateľa automobilu, kde boli špecifikované požiadavky na technické úpravy a vybavenie auta pre potreby hasičov.

A tak dňa 15.6.2018 sa naši dobrovoľní hasiči a primátor mesta stretli v Starej Ľubovni, kde im bolo odovzdané nové vozidlo Dacia Duster. Vozidlo je určené pre potreby hasičov, ktorý ho budú využívať pri zásahoch, ale taktiež aj pri kultúrnych podujatiach a rôznych akciách v našom meste. Technickými úpravami sa zvýšila svetla výska vozidla, upravili sa nájazdové uhly, čím sa zvýšila priechodnosť vozidla. V prednej časti je zabudovaný navijak a vozidlo taktiež disponuje ťažným zariadením a prídavným osvetlením. Vozidlo bolo dodané firmou ALD Mobil, pričom celková cena vozidla po špecifických úpravách bola vyčíslená na 22 900 €. Financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov mesta a z vlastných zdrojov dobrovoľného hasičského zboru. V blízkej dobe bude vozidlo vybavené hasičskou technikou.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý stáli pri zrode tohto vozidla pre hasičov, ktoré bude slúžiť nielen hasičom, ale predovšetkým aj obyvateľom mesta Podolínec.


Autori: Bc. Jakub Osvald
Ing. Daniel Marhevka

 


 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť