Novoročný príhovor primátora mesta

Milí Podolínčania,

Plynú prvé hodiny nového roku 2022. Dnešný sviatočný deň je ešte poznačený dojmami z prežitých vianočných sviatkov a vítania nového roku. Prináša so sebou spomienky, nostalgiu aj hodnotenie udalostí uplynulého roka v osobnom aj pracovnom živote.

Nový rok vítame s radosťou z úspechov, s pocitom dobre odvedenej práce pre mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú, ale aj s očakávaním toho, čo nám prinesie rok 2022.

365 kalendárnych dní, 251 pracovných dní, 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva, 113 prijatých uznesení, 8 schválených všeobecne záväzných nariadení, 5 vypracovaných a podaných projektov, 3 zrekonštruované úseky miestnych komunikácii, jedno detské ihrisko strecha mestského kultúrneho strediska, ukončená rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku a začatá rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. To sú údaje a čísla, ktoré spolu s množstvom ďalších aktivít utvárajú mozaiku toho, čím sme žili v uplynulom roku. Naša práca bola napriek nádejam na zlepšenie poznačená pandémiou. Často sa meniace opatrenia, výpadky zamestnancov pre karanténu aj 18 testovacích víkendov nás stálo nemálo námahy, avšak aj dobrého pocitu, že túto službu sme mohli občanom zabezpečiť v Podolínci a nemuseli za ňou cestovať.

S novým rokom prichádzajú ďalšie plány a predstavy o smerovaní mesta. V roku 2022 budeme pokračovať v realizácii rozpracovaných zámerov. Chceme dokončiť rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, začať s rekonštrukciou priestorov v nadstavbe základnej školy, rozbehnuté sú stavebné konania na športovú halu aj IBV Krížava II. V prípade úspechu niektorého z podaných projektov budeme môcť začať s výstavbou cyklochodníka alebo prístavby materskej školy, na ktoré máme vydané právoplatné stavebné povolenia. Aby sa tieto zámery naplnili, budeme okrem nášho úsilia potrebovať aj trochu šťastia. Popritom sa naďalej budeme venovať väčším alebo menším opravám mestských budov, miestnych komunikácii, starať sa o verejné priestranstvá aj mestskú zeleň.

Vážení občania,

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2021 svojimi nápadmi, ochotou, prácou a aktivitou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu Podolínca. Ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, aj členom všetkých formálnych aj neformálnych organizácií a združení, zdravotníkom, pedagógom, obchodníkom, ktorí svojou činnosťou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých. Ďakujem aj Vám, občanom mesta, za pomoc pri udržiavaní chodníkov a trávnikov a za podporu a pochopenie obmedzení, ktoré prinášajú pandemické opatrenia.

V roku 2022 Vám želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti a šťastia v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi priateľmi.

Prajem vám úspešný rok 2022


Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta Podolínec

Publikované: 1.1.2022 | Aktualizácia: 15.2.2022 | Zobrazené: 484
Nastavenia cookies