Novoročný príhovor 2018

Vážení a milí spoluobčania.

Odbitím polnoci sme privítali nový rok 2018, podávame si ruky, vyslovujeme
želania pre rok, do ktorého sme vstúpili. Minulý rok je preč, pre niekoho bol
úspešný, pre niekoho menej. Pri obzretí sa za rokom minulým z pohľadu mesta
si dovolím skonštatovať, že bol pre mesto úspešný. Všetko, čo sa nám podarilo
uskutočniť a zrealitzovať a všetko, čo máme rozpracované, ste mali možnosť
prečítať si v Podolínskom spravodaji, ktorý sme pre vás vydali a ktorý bol
doručený do každej domácnosti.

Vážení spoluobčania, optimisti si želajú, aby nový rok bol lepší ako minulý
a pesimisti, aby zostal aspoň taký, ako bol predchádzajúci. Ale iba na nás vo
väčšine záleží, aký si ho spravíme. Predovšetkým by som vás chcel poprosiť,
aby ste sa v novom roku nastavili na dobro, vzájomné pomáhanie si
a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí: „Človek oveľa menej
potrebuje ako chce". Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám bude zdať
oveľa menší a ľahšie riešiteľný. Určite je toho veľa čo by uľahčilo a spríjemnilo
život občanov, ale každodenný úsmev a prívetivé slovo nás nestojí nič a človeka
veľmi poteší.

V mojom želaní do nového roka sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa
akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a údržbu majetku nášho
mesta, ako aj prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov.
Želám Vám všetkým: vážte si to čo máte, zabudnite na to, čo Vás ranilo, bojujte
o to, čo si želáte, odpustite tým, čo Vám ublížili, milujte tých, ktorí Vás ľúbia a
hlavne nezabudnite, že nikdy nie je neskoro niečo nové začať a nikdy nie je
neskoro niečo zlé skončiť.

Je dobre sa z času na čas pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré sme
urobili a vyvarovať sa im. Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje chyby v
prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa práve z nich a odoslať ich do
minulosti. Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti a veriť, že
nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a určite aj plno hodnotnejším
ako ten predchádzajúci. Ďakujem zamestnancom mesta, poslancom mestského
zastupiteľstva, ako i členom komisii pri mestskom úrade a všetkých
spoločenských organizácií v meste, ktorí pomáhajú realizovať plány pre život a
rozvoj nášho mesta, obetavo, nezištne a častokrát na úkor svojho voľna a svojich
rodín.

A aký by to bol nový rok bez predsavzatia. Dajme si ho všetci - tí, ktorým nie je
osud Podolínca ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2018 bude rokom
ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho územia
nášho mesta.
 

Prajem Vám úspechy v osobnom živote, v práci a v medziľudských vzťahoch. A
v neposlednom rade prajem Vám lásku a úctu človeka k človeku. Prajem Vám,
aby ste vo svojom meste našli svoj naozajstný domov, kde možno plakať, ale i
radovať sa.


Primátor mesta Ing. Daniel Marhevka

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť