Novoročný príhovor

Milí Podolínčania,
plynú prvé hodiny nového roku 2021. Dnešný sviatočný deň je ešte poznačený dojmami s prežitých vianočných sviatkov a vítania nového roku. Prináša so sebou spomienky, nostalgiu aj hodnotenie udalostí uplynulého roka v osobnom aj pracovnom živote.

Nový rok vítame s radosťou z úspechov, s pocitom dobre odvedenej práce pre mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú, ale aj s nádejou na zvládnutie koronakrízy. Prežili sme rok, počas ktorého sme sa z plných síl usilovali o zlepšovanie povedomia o našom meste, o skvalitňovanie služieb, ktoré mesto poskytuje svojim občanom, o skrášľovanie nášho verejného priestoru aj o zhodnocovanie majetku mesta. Rok 2020 bol však zároveň takmer celý poznačený obavami o zdravie a obmedzeniami v osobnom aj pracovnom živote každého z nás. Pandémia mala nepriaznivé finančné dopady na občanov, podnikateľov aj samotné mesto, zatvorené boli školy a obchody a zrušené takmer všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Čo je však najsmutnejšie, aj v našom meste sa mnohí z nás navždy rozlúčili so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi, ktorí zomreli v dôsledku ochorenia na Covid 19.

S novým rokom prichádzajú ďalšie plány a predstavy o smerovaní mesta. V roku 2021 budeme pokračovať v realizácii rozpracovaných zámerov, z ktorých najvýznamnejšie sú rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia mostíka a napojenie cesty popri materskej škole na ulicu Jozefa Smreka a Baštovú ulicu. Pripravené sú projektové dokumentácie na rozšírenie kapacity materskej školy a na cyklochodník cez Panské lúky do Vyšných Ružbách. V roku 2021 sa tak môžeme uchádzať o získanie dotácii na ich realizáciu. Predajom prebytočného majetku mesta a získaním návratnej finančnej výpomoci od štátu sme zabezpečili financovanie dobudovania priestorov v nadstavbe základnej školy a rozšírenia jej kapacity.

Menej optimisticky vyznievajú informácie o znížení podielových daní, ktoré sú základom nášho financovania a budú mať za následok obmedzenia v investíciách do rozvoja mesta. Napriek tomu sme nepristúpili k zvyšovaniu daní a poplatkov a verím, že to nebude mať dopad ani na zabezpečenie základných služieb, ktoré mesto poskytuje.

Vážení občania,
chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2020 svojimi nápadmi, ochotou, prácou a aktivitou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu Podolínca. Ďakujem aj členom všetkých formálnych aj neformálnych organizácií a združení, ktorí svojou činnosťou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých. Ďakujem aj Vám, občanom mesta, za disciplínu pri dodržiavaní opatrení a pochopenie obmedzení, ktoré tieto opatrenia so sebou prinášajú.
V roku 2021 Vám želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti a šťastia v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi priateľmi.

Prejem vám úspešný rok 2021

Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta Podolínec

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies