Návšteva detí z MŠ na MsÚ

Dňa 24. januára 2018 sme na Mestskom úrade privítali významnú návštevu. Privítali sme ,,našu budúcnosť", našich malých občanov: deti z Materskej školy Podolínec. Prvé kroky malých návštevníkov viedli k primátorovi mesta, ktorý návštevníkov srdečne privítal, informoval ich o chode mesta a zodpovedal na milé a úprimné otázky detí. Ďalšie kroky viedli do zasadačky mestského úradu, kde bolo stretnutie s náčelníkom mestskej polície, ktorý deťom znázornil ako sa používajú obranné a bezpečnostné pomôcky pri výkone práce mestskej polície. A opäť detičky kládli otázky a na odpovede sme aj my, dospelí, boli zvedaví.
Svojim spevom a milým úsmevom deti z MŠ potešili pracovníkov MsÚ. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu. Malí návštevníci späť do MŠ odchádzali s malou sladkou odmenou.

Ďakujeme za návštevu deťom aj sprevádzajúcim pedagógom.


Mgr. Miroslava Tuželáková
terénna sociálna pracovníčka

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť