Mestský úrad

Návrh zmluvy

Mesto Podolínec na základe § 9aa ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.Z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022.

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote do 4. februára 2022.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies