Mestský úrad

Návrh VZN č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Podolínec
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť