Mestský úrad

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019

VZN 4-2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť