Mestský úrad

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 2/2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 2/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť