Mestský úrad

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021, o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Podolínec
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť