Mestský úrad

Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec č. 1/2013

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť