Mikuláš 2018

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

Piesne , tance ,básničky privítali Mikuláša v našom malom mestečku. Preplnená sála vládla radostnou atmosférou našich občanov no najmä našich najmenších. Program si pripravili MŠ,ZŠ,Súkr.zákl.umelecká škola z Podolínca. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám,mestu Podolínec, komisii kultúry a športu a všetkým, ktorý sa podielali na tejto akcii.

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu. Príjemné Vianočné sviatky a šťastný nový rok Vám praje - Mesto Podolínec Komisia kultúry a športu a cestovného ruchu.

foto :RNDr.Emil Valek PhD,
text: Vlasta Bujnovská

Zároveň chceme poďakovať MsÚ,sponzorom, učiteľom, známym ,priateľom a všetkým, ktorí sa podielali a pomáhali na všetkých akciách za posledných osem rokov našej práce.

za komisiu kultúry a športu Vlasta Bujnovská

 

 

 

 
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies