Mestské informačné centrum

Mestské informačné centrum

      Vedenie mesta Podolínec popri realizácii rozsiahlej investičnej výstavby má zámer rozvíjať aj cestovný ruch a turizmus v meste. Podolínec so svojou kultúrno-historickou zónou a prírodnou scenériou má všetky predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Prvou tehličkou do rozvoja turizmu v meste je aj zriadenie Mestského informačného centra (MIC), ktoré v týchto dňoch mesto otvára.

    Mestské informačné centrum sa mesto rozhodlo umiestniť v priestoroch mestskej knižnice, ktorú zrekonštruovalo z vlastných prostriedkov za 232 571,39 eur. Snahou mesta bolo otvoriť MIC ešte pred turistickou sezónou, čo sa napokon aj podarilo. Hlavnou činnosťou MIC bude poskytovať informácie domácemu obyvateľstvu i turistickej klientele o meste i regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Jeho činnosťou bude aj tvorba propagačných materiálov, zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách. MIC bude realizovať aj predaj vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia a predaj suvenírov. Jednou z dôležitých úloh MIC bude aj sprevádzanie návštevníkov mesta pri obhliadke mnohých, významných pamiatok, ktoré sa nachádzajú v našom meste. Už v tomto období sa rozbieha spolupráca MIC s kúpeľmi vo Vyšných Ružbachoch. Pre klientov kúpeľov budú vo voľnom čase (sobota, nedeľa) organizované výlety a prehliadky mesta Podolínec.

Text a foto: Mgr.Pavel Mularčík, Alexander Vilčinský

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť