MESTO V KRÍZOVOM REŽIME

Vláda SR

Vláda Slovenskej repudliky uznesením č. 207 zo dňa 06.04.2020:


1. obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie sa nevzťahuje na:
a) obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
b) cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
c) cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
d) cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
e) pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
f) cesty na pohreb blízkej osoby,
g) cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta;

2. zakazuje
a) uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Policajný zbor

1. Polícia konrtoluje všetky autá na hraniciach okresov, preto sa na cestách tvoria kolóny.
2. Polícia pri hliadkovej činnosti na základe poznania miestnych pomerov:
a) obmedzuje cestovanie za účelom nákupu potravín, ak je možné potraviny nakúpiť v mieste bydliska
b) neumožní vychádzky do prírody v skupinách s výnimkou, ak skupinu tvoria osoby žijúce v spoločnej domácnosti
c) zakáže zhromažďovanie osob v prírode za účelom opekania a pod.
d) zakáže pobyt a zhromažďovanie osôb na námestí v čase uzatvorenia obchhodov
e) v správnom konaní bude riešiť porušenie zákazu vychádzania a nedodržiavanie povinnosti nosenia rúška na verejnosti

Ďalšie inštitúcie

1. Okresný úrad v Starej Ľubovni a kleintské centrum v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny a zakazuje vstup verejnosti
2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny a zakazuje vstup verejnosti

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies