Mesto podporuje Dobrovoľný hasičský zbor

V našom meste venujeme náležitú pozornosť DHZ a pre jeho náročnú činnosť sa snažíme neustále zlepšovať podmienky. V tomto čase spúšťame výmenu garážových vrát na hasičskej zbrojnici. Na túto opravu získalo mesto Podolínec finančné prostriedky z úradu vlády vo výške 10 000,- eur. Zhotovenie a osadenie nových garážových vrát zrealizuje firma pána Guregu z Hniezdneho ešte do konca roku 2017.V rámci projektu " Hasičská zbrojnica " bolo v priebehu roka už preinvestovaných približne 7634,- eur. Na opravu strechy sme vynaložili 5081,- eur, vylepšenie sociálnych priestorov stálo 2553,- eur.

Našou snahou je pokračovať v revitalizácii hasičskej zbrojnice.Mesto v tomto období spracovalo a predložilo na Ministerstvo vnútra SR rozsiahly investičný projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia sa bude týkať stavebných úprav interiéru, elektroinštalácie i vykurovacieho systému zbrojnice v hodnote 51 000,- eur.

Mgr. Pavel Mularčík

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť