Mesto Podolínec - Komisia kultúry a športu v Podolínci vyhlasuje súťaž

Prihlásenie do súťaže je možné od 18.5.2009 na tel. číslach členov hodnotiacej komisie.
Termín vyhlásenia výsledkov: 30.09.2009
Dátum možnej obhliadky oznámi súťažiaci aspoň tri pracovné dni vopred ktorémukoľvek členovi komisie. Zástupcovia komisie vykonajú obhliadku miesta, zhotovia fotodokumentáciu.
Predmetom hodnotenia bude celkový estetický vzhľad.
Komisia:
Anna Regecová    0905 269 198                   
RNDr. Emil Valek, PhD.  0903 715 020
Mgr. Eduard Ferencko   0905 845 616          
Jozef Klimek   0905 498 539
Marta Simoníková                                        
Mgr. Zuzana Poľanská


Ceny pre súťažiacich:


Najkrajšia predzáhradka :                 

1.cena: 40€

2.cena: 30€

3.cena: 20€

Najkrajší balkón:                 

1.cena: 30€

2.cena: 20€

3.cena: 10€

 

Najkrajší bytový dom:                 

1.cena: 40€

 

 

 

Každý účastník súťaže dostane malý darček !!!

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies