Mestský úrad

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s § 4 ods. 6) zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení, informujeme o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Podolínec v roku 2018 bola 18 %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov je 12 €/t


Mgr. Jaroslav Seman
primátor

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť