Mestský úrad

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 
V súlade s § 4 ods. 6) zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení, informujeme o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Podolínec v roku 2021 bola  30,17 %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 (od 01.03.2022 do 28.02.2023) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov je 22 €/t 

 

 

Dátum zverejnenia 17.2.2022

 

Mgr. Jaroslav Seman
        primátor 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies