Mestský úrad

Harmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019

 

recy Prečo recyklovať? recy

 
Ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyrobiť znovu. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpadu. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5 násobne viac energie ako môžme získať spaľovaním. Napríklad výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby. Recyklovaním 1 tony starého papiera sa pri výrobe ušetrí 500 - 600 kWh elektrickej energie. Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recykláciou skla ušetríme 43 % energie, recykláciou hliníka ušetríme oproti výrobe z bauxitu až 95% energie (avšak dopady hliníka na prírodu a životné prostredie pri ťažbe, spracovaní a výrobe sú tak negatívne, že je ekologicky prospešnejšie ho pre obaly nepoužívať).
Zdroj: Friends of the Earth: Waste
Plast je vyrobený z neobnoviteľnej ropy, ktorej známe zásoby sa odhadujú na cca 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do morských a povrchových vôd 3,5 milióna ton ropy. Plasty sa dlhodobo biologicky nerozkladajú desiatky až stovky rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov PVC (osahujú chlór z ktorého sa pri spaľovaní uvoľňujú dioxiny) unikajú do ovzdušia škodlivé rakovinotvorné látky (dioxiny a ftaláty).
Recyklácia papiera je mimoriadne dôležitá pretože nerecyklovaný vyhodený papier ako tuhý domový odpad na skládke pri hnilobnom procese produkuje plyn metán, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a je 25 krát škodlivejší ako oxid uhličitý. Výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe papiera z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby dreva.
Recyklácia skla je tiež veľmi dôležitá, nakoľko výroba nového skla je spojená s obrovskou tepelnou spotrebou v podobe spaľovania palív, ktoré produkujú oveľa viac skleníkových plynov ako je potrebné na recykláciu už vyrobeného skla. Výroba skla recykláciou vyžaduje iba 57 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe nového skla.
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitné nakladanie a zneškodnenie z dôvodu jeho vlastností a zloženia. Definuje sa ako nebezpečný (kontaminácia rôznych nebezpečných tried) preto, lebo je pre životné prostredie nežiaduci (aj pre ľudí) a mimoriadne nebezpečný, samostatne takmer nerozložiteľný, resp. jeho polčas rozkladu je extrémne dlhý (aj stovky tisíc rokov) a sprevádzaný chemickými a fyziologickými zmenami prirodzených látok na neprirodzené (zmena vlastností rôznych látok pri procesoch a zmenách nastávajúcich po ich vzájomnom zreagovaní) a  javmi  poškodzujúcimi naše životné prostredie (vodné zdroje, príroda - fauna, flóra...). Patria sem: žiarivky, žiarovky, stará elektronika (chladničky, mrazničky, PC, rádia, televízory, video zariadenia a iné zariadenia obsahujúce elektrónkové, tranzistorové, BGA, SMD a iné elektronické súčasti), článkové batérie všetkých druhov (nikel, olovo, striebro, lítium, kadmium a iné hybridné články), rozpúšťadlá, r

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť