Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvetaľstva SR významne ovplyvňujú. Do zisťovania bolo zapojené aj naše mesto Podolínec.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chrannené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel. č. 051/7735321 - Ing. Ivetea Popovcová.

Za ochotu, ústretovosť a porozumenie občanov mesta Podolínec ďakuje Štatistický úrad SR.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies