Dotácia na vybavenie učební v ZŠ s MŠ Podolínec

Mesto Podolínec sa zapojilo do výzvy „IROP-P02-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách."
Mesto bolo úspešné pri podaní projektu na dobudovanie učební a získalo dotáciu vo výške 115 723,28 €, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 109 937,12 €, čo je 95%.
Realizáciou tohto projektu dôjde k zlepšeniu úrovne vzdelávania žiakov základnej školy.

Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť