Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ a detí MŠ

Od 01.09.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov základnej školy a deti v poslednom roku navštevovania materskej školy.

Nárok na dotáciu na stravu bude mať od 01.09.2021 iba dieťa:

a) ktoré žije v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
b) ktoré žije v domácnosti, kde príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
c) na ktoré, si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa

Ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 01.09.2021, je povinný do 03.08.2021 predložiť zriaďovateľovi, Mestu Podolínec, osobne alebo emailom na adresu tsp@podolinec.eu čestné vyhlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu na dieťa u obidvoch rodičov (príloha).

Upozorňujeme rodičov, zákonných zástupcov dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, sú povinní o uvedenom bezodkladne informovať mesto Podolínec alebo ZŠ s MŠ Podolínec s tým, že si musia byť vedomí právnych dôsledkov nepravdivého „čestného vyhlásenia".

Bližšie informácie vám poskytne p. Ivana Barlíková: tel.: 052/ 43 912 06, e-mail: tsp@podolinec.eu

Príloha - Čestné vyhlásenie

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť