Dobrovoľný pozorovateľ pre SHMÚ

Predmetom práce dobrovoľných fenologických pozorovateľov je pozorovanie fenologických fáz rastlín, (vegetačný vývoj) - poľných plodín, lesných a ovocných drevín (napr. kvitnutie, zalisťovanie, zrelosť plodov a pod.), životných prejavov živočíchov (prílet a odlet sťahovavých vtákov), škodlivého hmyzu, chorôb a živočíšnych škodcov rastlín (prvý a hromadný výskyt).

Jedná sa o sledovanie a zaznamenávanie priebehu celého vegetačného obdobia vopred zvolených druhov rastlín, (poľné plodiny - pšenica, jačmeň, byliny - trávy, lesné stromy, ovocné stromy) a sezónnych živočíchov (lastovičky, bociany, škovránky), podľa výskytu v danej oblasti.

Pozorovanie sa vykonáva od marca do novembra daného kalendárneho roka vizuálne formou prechádzky vždy na tých istých pozorovaných lokalitách a údaje sa zapisujú vo forme dátumu do predpísaného tlačiva a zasielajú sa 1 x za mesiac riadnou poštou na SHMÚ, RS Košice, prípadne elektronickou poštou.

Vzhľadom na charakter tejto práce a možnosť vykonávať pozorovania - po fyzickej stránke (vychádzky v mieste bydliska 2 - 3 x v týždni) hľadáme pozorovateľa, ktorý má predovšetkým vzťah k prírode, (zväčša sú to lesníci, agronómovia, učitelia, buď ešte pracujúci, alebo dôchodcovia), ktorí majú záhradku a radi chodia do prírody.

Táto činnosť sa vykonáva na základe dohody o vykonaní práce uzavretej medzi zamestnávateľom a dobrovoľným pozorovateľom na obdobie 1 roka a za výkon práce je pozorovateľovi poskytnutá odmena (nie veľká) v sume od 198€ v závislosti od odvodového zaťaženia v hrubom príjme (- 19% daň) za jeden rok.

V prípade, ak má pozorovateľ dôvody, pre ktoré nemôže pozorovania vykonávať, je možné od dohody do 15 dní odstúpiť.

Jedným z dôležitých významov práce pozorovateľov je skutočnosť, že z fenologických záznamov je možné odvodiť vzhľadom na miesto a čas charakter podnebia a teda aj potenciálne klimatické zmeny.

Pre dobrovoľného pozorovateľa zabezpečujeme po vzájomnej dohode metodické školenie v mieste bydliska, tlačivá a pomôcky pre vykonávanie tejto činnosti.

Pre ilustráciu si môžete pozrieť vzorový výkaz fenologických pozorovaní (za celé vegetačné obdobie).


V prípade záujmu o túto ponuku kontaktujte SHMÚ

Kontakt
Jaroslava Nigutová
Odbor Meteorologická služba Košice
Slovenský hydrometeorologický ústav
Tel. 055/ 79 61 733
Mobil: 0907 906943
Email: jaroslava.nigutova@shmu.sk


K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies