Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu!

Dobrovoľná vojenská príprava (DVP):
-Je príprava občana na obranu Slovenskej republiky.
-Trvá 11 týždňov.
- Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odborného výcviku.

Ciele DVP:
-Pripraviť občanov na obranu vlasti. V súčasnosti ide o jedinú legálnu možnosť, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti mimo vstupu do ozbrojených síl a ostatných bezpečnostných zborov, tvorba záloh Ozbrojených síl SR (OS SR), vrátane možnosti vstúpiť do aktívnych záloh.

Benefity DVP:
- Finančný príspevok vo výške viac ako 1100,- €, plnohodnotný vojenský výcvik zameraný na všestranný rozvoj osobnosti, bezplatné stravovanie a ubytovanie, vojenský výstroj a výzbroj zapožičané počas výkonu DVP, preplatenie cestovného z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu DVP a späť, zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie.

Kto sa môže stať vojakom DVP?
Každý občan, ktorému vznikla branná povinnosť, alebo ju na seba dobrovoľne prevzal. Každý občan, ktorý už bol odvedený, ale doteraz nevykonal vojenskú službu a branná povinnosť mu trvá.

Žiadosti o prijatie do DVP prijímame do 27. apríla 2018 na príslušnej regrutačnej skupine podľa miesta Tvojho trvalého bydliska.
V Prešovskom kraji: Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, 080 01 Prešov.

Podrobnejšie informácie k prijatiu do DVP:
web: www.regrutacia.sk, www.mosr.sk/dvp
telefón: 0960/524988, 0960/524999, 0960/524996
e-mail: rsk.po@mil.sk

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies