Deň úcty k starším

Deň úcty k starším 2015

 Motto: 

„Žiť je krásna vec a sú to skutočne krásne chvíle,
keď príde človek za človekom, 
priateľ za priateľom so želaním všetkého dobrého.“

 
 
 
Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším, pripravili sme pre našich seniorov 10. októbra 2015 kultúrno-spoločenský program, s cieľom príjemne stráveného popoludnia.

Úvodné slovo patrilo RSDr.Františkovi Cszomorovi, ktorý privítal všetkých prítomných a predstavil nasledujúci program. Následne predniesol slávnostný prejav primátor mesta Ing. Daniel Marhevka, po ktorom odovzdal všetkým prítomným seniorom na znak úcty kvet.
 
O kultúrny program sa postarali mažoretky z tanečného súboru DORKA pod vedením Kataríny Kulomberovej, ktoré sa nám predviedli v spoločných choreografiách, či ako sólistky. Všetkým prítomným do tanca hrala do večerných hodín kapela zo Spišskej Belej. 

Za komisiu kultúry, športu a cestovného ruchu RNDr. Emil Valek, PhD.

Fotky: Vlasta Bujnovská, RNDr. Emil Valek, PhD.
 
 
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies