Čisté mesto Podolínec

Udržiavanie čistoty i poriadku v mestách a obciach je zákonnou povinnosťou, ktorú si samosprávy upravujú vo svojich Všeobecne záväzných nariadeniach. Z toho vyplýva, že obyvatelia mesta sa zo zákona podieľajú na jeho rozvoji ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a sú nápomocní pri udržiavaní verejného poriadku.
Rozsah technického a organizačného zabezpečovania upratovania je individuálny. Toto si mestá a obce financujú z vlastných príjmov.
Čisté mesto je vizitkou všetkých občanov, preto je dôležité rešpektovanie všetkých pravidiel, ktoré pre zabezpečovanie čistoty a poriadku stanovujú miestne územné samosprávy.
Každý rok sa na jar v našom meste organizuje v spolupráci so ZŠ v Podolínci brigáda s názvom „Čisté mesto Podolínec", no to čo sa v ten deň vyzbiera je zarážajúce. Je to predovšetkým vizitka nás všetkých. Ľahostajnosť k verejnému priestranstvu a životnému prostrediu.
Za neporiadok v meste môžu jeho obyvatelia a nie ako sa často stáva verejno-prospešné čaty čističov, ktoré ho likvidujú za mestské peniaze. Čo vie viac znechutiť človeka, ako keď v tomto jarnom období v prírode vidí všade prítomný odpad. Vzhľad a čistota nášho mesta je kolektívnou zodpovednosťou obyvateľov.

Náčelník MsP
Alexander Vilčinský

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť